Wiersz – Żywe dialogi, Bydgoszcz 1989

Maciej Libich | Opublikowano w: #5, literatura

Ilustracja: Agata Jabłońska


Maciej Libich (ur. 1996) – krytyk literacki. Współzałożyciel i redaktor kwartalnika „Wizje”. Współpracuje z Państwowym Instytutem Wydawniczym, „Literaturą na Świecie”, „Odrą”, „eleWatorem”, „Kontentem” i „Nowymi Książkami”. Publikował również w „Wakacie”, „Zeszytach Literackich”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Znaku”, „ha!arcie”, „Kontakcie”, „Nowej Orgii Myśli” i innych. Zajmuje się polską diarystyką XX wieku. Laureat Diamentowego
Grantu (2019). Pracuje nad pierwszą książką poetycką.