Współpraca

Pobory do „Stonera Polskiego” przeprowadzane są cyklicznie, informujemy o nich zawsze na naszym peju fejsbukowym. Propozycje trafiające do nas między poborami automatycznie przypisywane będą do tego nadciągającego.

OBJĘTOŚĆ, ILOŚĆ

▪ proza, dramat – do 5 tekstów i do 10 stron łącznie, mogą być fragmenty większych całości,
▪ poezja – do 5 wierszy, poematy (lub fragmenty) do 10 stron,
▪ grafika, fotografie – do 5 dzieł (w przypadku większego, spójnego cyklu – do dogadania),
▪ multimedia – mogą być publikowane na jutubach i innych, jeżeli mają mniej niż 2000 wyświetleń,
▪ publicystyka – do 10 stron.

Czekamy też na propozycje felietonów, tekstów krytycznych, szkiców, reportaży, wywiadów i innych form publicystycznych.
Preferujemy dzieła NIEPUBLIKOWANE – zwłaszcza w innych magazynach i czasopismach. W przypadku publikacji fanpejdżowych dopuszczamy negocjacje.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

teksty
▪ formaty zapisu: .doc .rtf lub .odt,
▪ czcionka: Times New Roman 12 / interlinia 1,5 wersu / teksty wyjustowanie / marginesy 2,5 cm.

grafiki, foto etc.
▪ formaty: jpg, png, gif.,
▪ prosimy o opis: tytuł / nazwa zestawu, technika, podłoże, jeśli zachodzi potrzeba,
▪ szanujemy autorskie komentarze do cykli prac.

BIO

▪ prosimy o dołączanie biogramów w osobnych plikach
▪ uszczęśliwi nas tytuł maila w formatce >> KATEGORIA, NAZWISKO, IMIĘ.

Propozycje prosimy kierować na: stonerpolski@gmail.com

Stonki, Spłonki, Myszka, Dziki!