WIERSZ – DARY

epokę w której wszyscy
byli chorzy psychicznie
ludzkość miała już za sobą
kiedy jan kepler
ten łebski facet który obliczył
że wielkie siły trzymają nas
w eliptycznej orbicie wokół słońca
zapoczątkował (jak się powszechnie uważa)
rozwój dzisiejszej nauki
uczony przepowiadał przyszłość wybitnym wodzom
królom książętom i kardynałom
możni tego świata ówczesnego świata
błagali go na kolanach
by dostarczał im pisane własnoręcznie
przychylne horoskopy
jednak łebski facet jan kepler
uznał że należy bezgranicznie
oddać się najwyższym ideom
w ciężkim mozole obliczył
i obwieścił światu że 21 grudnia 2020 roku
ujrzymy na niebie koniunkcję jowisza i saturna
to samo zjawisko które zainspirowało
mędrców ze wschodu
aby udać się w drogę do mitry
istoty utożsamianej ze słońcem
narodzonej ze skały
i złożyć jej dary

Warszawa, 6 stycznia 2021

Ilustracja: Sandra Bąk


Sebastian Sokołowski (1974) – poeta pochodzący z Trójmiasta, urodzony w Gdyni, wychował się w Gdańsku. Jako czternastolatek wyjechał na stałe do Niemiec, gdzie spędził 27 lat – od 2015 roku mieszka w Warszawie. Tworzy w głównej mierze po polsku, ale sporadycznie również w języku niemieckim. Ostatnio wydał tom Końcowe odliczania (Poznań, 2018).

Sandra Bąk – zajmuję się pograniczem sztuk wizualnych: malarstwem, rysunkiem, performansem artystycznym, wideo i instalacją. Poruszam zagadnienia kobiecości w swojej sztuce i jej transgraniczności w życiu codziennym, w szczególności przyglądając się wnętrznościom i jej związkom z naturą i świadomością pochodzenia. Wracam do swych marzeń sennych, minionych obrazów z dzieciństwa, które mocno zapisały się na matrycy tożsamości i ewokują pewne aktualne postawy.