Wiersz – asadda

0° DLL | Opublikowano w: #5, literatura

Ilustracja: Agata Jabłońska


0° DLL – pisze się w serii testów z syntetycznej intymności ||| infopunkowe hymny o rozkładzie wiszą jak dyskretne fraktale ponad strefą stradom ||| na wysypiskach xx wieku technołajzy grasują za softwarem do nowej czułości