Dwa wiersze

Maciej Słota | Opublikowano w: #2, literatura

od s do k

dużo pokory i szacunku mam
ale dużo buntu i niezgody
siwy dym guma i wąskie drzwi
ale kto mieczem wojuje od miecza ginie
siwy dym a z drugiej strony
od miecza kto mieczem
ąskie drzwi a z drugiej
inie od miecza
dym guma a kto
czem ginie
siw kto
s-k

Pluton

na plantach pod platanem
Plotyn z Platonem
z Platonem Plotyn
z platanem Platon
Plotyn z platanem
nadszedł jeszcze Plutarch 
z psem Pluto na smyczy
“początkiem zwycięstwa jest odwaga”
powiedział Plutarch
pies Pluto zawył do Plutona
i oznajmił:
“średnia odległość Plutona od ziemi wynosi 39,5 AUuuuu, jednak silnie ekscentryczna orbita o mimiśrodzie 0,2488 sprawia że podczas największego zbliżenia znajduje się on w odległości 29,7 AUuuuu od gwiazdy, czyli bliżej niż Neptun. Orbita Plutona jest nachylona 17 stopni do eliptyki. Prędkość obiegu planety podlega wahaniom, w czasie gdy jest najbliżej słońca, w peryhelium 6,10 km/s, jest prawie dwa razy większa niż w aphelium 3,71 km/s.”
– k….-spuentował Platon
– k….-potwierdził twierdzenie Platona Plotyn
– k….-zaszumiał platan
– k….-powtórzył Plutarch – założył kaganiec psu Pluto i mocniej ściągnął obrożę


Maciej Słota “dŻiNn” – ur. 1974, mieszka w Krakowie. Nigdy nie był nominowany do Nagrody Nike, Nagrody Kościelskich, Nagrody Silesius, Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Nagrody Literackiej Gdyni.

Nigdy nie publikował w: Helikopterze, Salonie Literackim, Kontencie, Lampie, Brulionie, EleWatorze, Ha!arcie.