Pięć kolaży

Marcin Hanuszkiewicz | Opublikowano w: #5, wizualia
Marcin Hanuszkiewicz, totemiczne zwierzęta Zachodu należały do nielicznych nieludzi poddanych bioinżynierii przeciwdziałającej skutkom ocieplenia, kolaż --- Stoner Polski
totemiczne zwierzęta Zachodu należały do nielicznych nieludzi poddanych bioinżynierii przeciwdziałającej skutkom ocieplenia
Marcin Hanuszkiewicz, święty maks portal, kolaż --- Stoner Polski
święty maks portal
Marcin Hanuszkiewicz, gynoid w ogrodzie, kolaż --- Stoner Polski
gynoid w ogrodzie
Marcin Hanuszkiewicz, ponadbasowy antyduszący duch leśny o dzielonym spuście, kolaż --- Stoner Polski
ponadbasowy antyduszący duch leśny o dzielonym spuście

Marcin Hanuszkiewicz – spacerowicz, badacz bodźców zmysłowych ze specjalizacją w przedsiębraniu nasłuchiwań, pokutnik, doktorant literaturoznawstwa.