Sześć obrazów

Miłosz Hołody | Opublikowano w: #3, wizualia

f mh

f mh

f mh

f mh

f mh

f mh


Miłosz Hołody (ur. 1990) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2017), obecnie doktorant. Obronił pracę magisterską poświęconą amerykańskiemu kinu w perspektywie pragmatycznej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą poezji wizualnej w przestrzeni. Interesuje go współczesna kultura wizualna, eksperymentalne formy literackie oraz badania nad praktykami codzienności. W swojej twórczości porusza się płynnie między sztukami plastycznymi i literaturą. Zrealizował trzy wystawy indywidualne: Cukierki ze słów (Rzeszowki Inkubator Kultury, 2017), Angielski spacer (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publczna w Rzeszowie, 2018), Pij swój uśmiech (Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 2019) oraz brał udział w trzech zbiorowych. Publikował w pismach literackich: CegłaHelikopterInter i Stoner Polski. Był uczestnikiem Pracowni Otwartej Biura Literackiego (2018).

https://www.instagram.com/miloszjestpiekny/ https://www.facebook.com/miloszjestpiekny/