Trzy obrazy

Grzegorz Bugaj | Opublikowano w: #3, wizualia

Nochaj Bugaj

Nochaj Bugaj

Nochaj Bugaj


Grzegorz Bugaj. Urodzony w 1992 r. w Krakowie. W 2011 r. rozpoczął studia na kierunku Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia licencjackie ukończył pod opieką dr Bożeny Groboż. Od 2015 r. student wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktualnie tworzy w Krakowie. Porusza się w obszarze szeroko rozumianej sztuki wizualnej. Swoje opowiadania i wiersze publikował na łamach czasopisma Ha!art, Multimedia, Gazeta musi się ukazać.