Wiersz graficzny

| Opublikowano w: #4

Kamil Kawalec – mieszka we Wrocławiu. Koordynator i animator kultury. Bada warunki rozwoju środowisk młodopoetyckich w mieście . Laureat turnieju wiersza im. Tomka Pułki. Teksty publikował w „Wizjach”, „Tlenie Literackim”, „Odrze”, „BiBliotece”, „Helikopterze” antologii wierszy „Inter-” z lat 2013–2018 Globalne wioski i innych. Odpowiedzialny za eksperymenty w szemranej grupie muzycznej ŻÓŁĆ.