Pięć kolaży

| Opublikowano w: #2

Miłosz Hołody (ur. 1990) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2017). Obecnie doktorant. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą poezji wizualnej w przestrzeni. Interesuje go współczesna kultura wizualna, eksperymentalne formy literackie oraz badania nad praktykami codzienności. Zrealizował dwie wystawy poezji wizualnej: Cukierki ze słów (RIK, 2017) oraz Angielski spacer (WiMBP, 2018). Publikował w CegleHelikopterze i Inter, uczestnik Pracowni Otwartej Biura Literackiego (2018).