Cztery grafiki

Adam Falkowski
Kosmos. Chaos. Orgazm (grafika cyfrowa)
Kosmos. Chaos. Orgazm (grafika cyfrowa)
Maki (grafika cyfrowa)
Maki, grafika cyfrowa, 2013
Meriç Seyma (grafika cyfrowa)
Meriç Seyma, grafika cyfrowa, 2016
Romantyzm, grafika cyfrowa, 2013

Adam Falkowski [Kaśka Fasola] (1992 r.) – teleperformer, poeta, absolwent filozofii i filologii polskiej, egzystencjalista, molinista, henoteista, antynatalista, feministka, mizantrop, nietzscheanista, cioranista, gombrowiczysta, marksista, rysownik. Przeciwnik obiektywizmu w sztuce, nauce, filozofii oraz sztuce. Zwolennik przewartościowania wszystkich wartości.  Uzasadnia racjonalność przekonań religijnych z fundamentów epistemologii, tj. przekonania religijne rozpatrywać można jako efekt pracy procesu poznawczego. Połączenie duszy z ciałem albo mózg w naczyniu. Mieszka w Warszawie.