Cztery grafiki

| Opublikowano w: #5
Kosmos. Chaos. Orgazm (grafika cyfrowa)
Kosmos. Chaos. Orgazm (grafika cyfrowa)
Maki (grafika cyfrowa)
Maki, grafika cyfrowa, 2013
Meriç Seyma (grafika cyfrowa)
Meriç Seyma, grafika cyfrowa, 2016
Romantyzm, grafika cyfrowa, 2013

Adam Falkowski [Kaśka Fasola] (1992 r.) – teleperformer, poeta, absolwent filozofii i filologii polskiej, egzystencjalista, molinista, henoteista, antynatalista, feministka, mizantrop, nietzscheanista, cioranista, gombrowiczysta, marksista, rysownik. Przeciwnik obiektywizmu w sztuce, nauce, filozofii oraz sztuce. Zwolennik przewartościowania wszystkich wartości.  Uzasadnia racjonalność przekonań religijnych z fundamentów epistemologii, tj. przekonania religijne rozpatrywać można jako efekt pracy procesu poznawczego. Połączenie duszy z ciałem albo mózg w naczyniu. Mieszka w Warszawie.